Obwieszczenie z dnia 16.08.2012 r., znak: OŚGK.6220.3.2012.JK o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Miklaszewskiego w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.