Obwieszczenie z dnia 6 marca 2013 roku, znak: OŚGK.6220.54.2012.SS o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczki oraz częściowo w miejscowości Falenty Duże w gminie Raszyn.