Obwieszczenie z dnia 7.03.2013 r. znak: OŚGK.6220.12.2013.JK o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie zmiany decyzji nr 86/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25.05.2012 r., którą ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wypędy i Puchały na terenie gminy Raszyn.