Informacja z dnia 21.03.2013 r., znak: OŚGK.6220.52.2012.SS o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 39/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Stary i częściowo w miejscowości Sękocin Nowy w Gminie Raszyn.