Informacja z dnia 8.04.2013 r., znak: OŚGK.6220.53.2012.SS o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 46/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn.