Obwieszczenie z dnia 15.04.2013 r., znak: OŚGK.6220.12.2013.JK o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami w sprawie zmiany decyzji nr 86/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 maja 2012 r., znak: OŚGK.6220.55.2011.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wypędy i Puchały na terenie gminy Raszyn