Obwieszczenie z dnia 2.05.2013 r., znak: OŚGK.6220.58.2012.SS o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na bu budowie kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzyszącą i wylotem do odprowadzalnika na działce nr ew. 14/31 obręb Falenty na terenie Gminy Raszyn w działkach o numerach ewidencyjnych obr. Falenty: 14/31, 34, 14/34, 91; obr. Falenty Nowe: 190/1, 189/7; obr. Falenty Duże: 157.