Obwieszczenie z dnia 6.05.2013 r., znak: OŚGK.6220.54.2012.SS o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczki oraz częściowo w miejscowości Falenty Duże w gminie Raszyn.