OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 93 z dnia 02 lipca 2013r. podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 04 lipca 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do:

wynajęcia w drodze przetargu ofertowego lokal użytkowy mieszczący się na drugim piętrze w budynku siedziby Urzędu Gminy Raszyn z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 25 lipca 2013r.