Informacja z dnia 11.07.2013 r., znak: OŚGK.6220.3.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 105/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 9/4 w miejscowości Sękocin Nowy, gm. Raszyn.