Obwieszczenie z dnia 18.10.2013 r., znak: OŚGK.6220.53.2012.SS o wydaniu decyzji nr 164/2013 zmieniającej decyzję nr 46/2013 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5.04.2013 r., znak: OŚGK.6220.53.2012.SS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy.