Obwieszczenie z dnia 19.12.2013 r., znak: OŚGK.6220.41.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 196/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o łącznej długości około 1550 m zlokalizowanej w miejscowości Janki i Sękocin Stary w gminie Raszyn.