Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn

O otwartym konkursie ofert realizacji wykonania zadań z zakresu: Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie.