Informacja z dnia 11.02.2014 r., znak: OŚGK.6220.42.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 26/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie instalacji technologicznej na terenie istniejącej stacji paliw Neste w Jankach na terenie centrum handlowego Ikea, zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 98/2, 98/5 i 99/5 w miejscowości Janki.