Informacja z dnia 17.03.2014 r., znak: OŚGK.6220.60.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 45/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu na działkach nr ew. 82/31 i 82/19 obręb Wypędy przy ul. Sokołowskiej, gm. Raszyn.