BIP redaguje zespół w składzie:


Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2A, pok. 204
05-090 Raszyn