KOMISJE RADY GMINY RASZYN VIII KADENCJI

 1. Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  • Przewodniczący - Krzysztof Będkowski
  • Henryka Koper
  • Ryszard Kowalczyk
  • Elżbieta Kuczara
  • Sławomir Ostrzyżek
 2. Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego:
  • Przewodniczący – Tadeusz Pawlikowski
  • Marek Bańburski
  • Krzysztof Będkowski
  • Ryszard Kowalczyk
  • Anna Matracka
  • Rafał Olesiński
  • Sławomir Ostrzyżek
  • Andrzej Zawistowski
 3. Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji:
  • Przewodniczący – Janusz Hoffman
  • Jarosław Aranowski
  • Grzegorz Janiszewski
  • Ireneusz Koper
  • Dariusz Marcinkowski
  • Anna Matracka
 4. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
  • Przewodniczący – Ireneusz Koper
  • Krzysztof Będkowski
  • Janusz Hoffman
  • Dariusz Marcinkowski
  • Wiesław Szustak
 5. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki:
  • Przewodniczący – Anna Matracka
  • Agata Kuran- Kalata
  • Dariusz Marcinkowski
  • Sławomir Ostrzyżek
 6. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:
  • Przewodniczący – Jarosław Aranowski
  • Andrzej Górecki
  • Ireneusz Koper
  • Ewa Surmacz
  • Andrzej Zawistowski
 7. Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący – Ryszard Kowalczyk
  • Janusz Hoffman
  • Tadeusz Pawlikowski
  • Teresa Senderowska
  • Beata Sulima – Markowska
 8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  • Przewodniczący – Ewa Surmacz
  • Marek Bańburski
  • Tadeusz Pawlikowski
  • Wiesław Szustak
  • Andrzej Zawistowski
 9. Komisja doraźna w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn oraz Gminnej Rady Seniorów
  • Przewodnicząca – Elżbieta Kuczara
  • Jarosław Aranowski
  • Krzysztof Będkowski
  • Janusz Hoffman
  • Anna Matracka
  • Dariusz Marcinkowski
  • Teresa Senderowska