Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

 

Odpady komunalne oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów są odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione posiadające stosowne zezwolenie, a następnie przekazywane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania według ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 roku, Dz. U. Nr 39, poz. 252, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z 2005 roku, Dz.U. 236 poz. 2008 z poźn. zm), zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

 

Zezwolenie dotyczy następujących rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

a. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b. kuchennych ulegających biodegradacji,

c. zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,

d. papieru i tektury nieopakowaniowych,

e. opakowań z papieru i tektury,

f. opakowań wielomateriałowych,

g. tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

h. opakowań z tworzyw sztucznych,

i. szkła nieopakowaniowego,

j. opakowań ze szkła,

k. opakowań z metali,

l. odpadów mineralnych,

m. drobnej frakcji popiołowej,

n. wielkogabarytowych,

o. budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

p. z czyszczenia ulic i placów,

q. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (łącznie ze sprzętem zawierającym niebezpieczne składniki).

 

Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i zebranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych jest realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej, która powinna szczegółowo określać rodzaj pojemnika, częstotliwość i termin ich opróżniania zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007 r. oraz określać cenę za wykonane usługi.

Górne stawi opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za w/w usługi narzuca uchwała z dani 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Raszyn.

 

W przypadku zbieranie i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny uchwała zobowiązuje podmioty uprawnione posiadające zezwolenie do pomniejszenie górnej stawki opłat o 30 %.

 

Dnia 1 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowisk na roku 2008 dotyczące opłaty jaką podmiot uprawniony ponosi za zdeponowanie na składowisku tony niesegregowanych odpadów komunalnych z 15,71 zł do 75,00 zł. z zasadą unijną „zanieczyszczający płaci”. Wprowadzone przepisy mają na celu zachęcenia społeczeństwa do segregowania odpadów, jest to sposób tańszy i pozwoli na zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku powstałych odpadów w sektorze komunalnym.

 

 

 

Wykaz jednostek (podmiotów uprawnionych) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn.

 

Lp.

Nazwa

jednostki

Adres

Telefon

Rodzaj wywożonych odpadów

stałe

ciekłe

1

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

tel. (22) 868 48 20

X

X

2

EKO-HETMAN Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 50

05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 98 88

X

 

3

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

tel. (22) 492 43 00

X

X

4

Miejski Zakład Oczyszczania

w Pruszkowie Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

tel. (22) 758 20 67

X

X

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4

02-495 Warszawa

tel. (22) 662 62 94

Biuro Obsługi Klienta

tel. 0800 413 323

X

X

6

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

tel. (22) 858 75 67

X

X

7

BYŚ, Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

tel. (22) 865 31 51

X

X

8

ARKAZEN, Zenon Ciarka

Opacz Mała, ul. Czysta 9

05-816 Michałowice

tel. (22) 723 84 71

X

X

9

P.H.U. “JĘD-BEK”,

Janusz Hagowski

ul. Emancypantek 7 m. 17

05-804 Pruszków

tel. (22)728 74 51

X

X

10

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska

Al. Krakowska 108A

05-552 Wólka Kosowska

tel. (22) 756 16 66

X

X

11

SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych

i Stałych,

Stanisław Zajączkowski

Nowa Iwiczna,

ul. Krasickiego 65

05-500 Piaseczno

tel. (22) 723 85 81

X

X

12

AMINEX Sp. z o.o.

Wólka Grodziska 33

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755 52 58

X

 

13

EKOPOL, Andrzej Wąsik

Falenty Nowe,

ul. Droga Hrabska 37

05-090 Raszyn

tel. (022) 716 26 73

X

 

14

Usługi Asenizacyjne,

Krystyna Michalak-Wyroda

ul. Aksamitna 26

02-287 Warszawa

tel. (22) 846 51 29

 

X

15

Usługi Asenizacyjne,

Leon Szeląg

ul. Słowikowskiego 62a

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 33 97

 

X

16

Usługi Asenizacyjne,

Andrzej Plaskota

Sękocin Stary,

ul. Lazurowa 6

05-090 Raszyn

tel. 0 602 647 894

 

X

17

Usługi Asenizacyjne,

Andrzej Walczak

Rybie, ul. Wesoła 18

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 31 76

 

X

18

Usługi Asenizacyjne,

Krzysztof Skiba

ul. Łąkowa 5a

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 37 47

 

X

19

Usługi Asenizacyjne,

Jan Marchwicki

ul. Osiedlowa 2a

05-830 Rusiec

tel. (22) 720 30 62

 

X

20

Usługi Asenizacyjne,

Piotr Kimborowicz

ul. Pomorska 31

05-501 Piaseczno

tel. (22) 756 90 95

 

X

21

WC Serwis,

Beata Bańska

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

tel. (22) 278 45 31

 

X

22

CLIPPER Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa

tel. (22) 868 45 92

 

X

23

TOI TOI Polska Sp.z.o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

tel. (22) 614 59 79

 

X

24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA NOVA Sp.zo.o.

ul. Gen. T. Kutrzeby 38

05-082 Stare Babice

tel. (22) 722 90 05

 

X

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zarz_43_2006 (244.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Stankiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Stankiewicz
Data wprowadzenia:2008-05-10 14:06:22
Opublikował:Maciej Stankiewicz
Data publikacji:2008-05-10 14:09:25
Ostatnia zmiana:2010-01-25 10:47:47
Ilość wyświetleń:27212
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij