Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO POWSZECHNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławnika - 1 osoby - w kadencji 2016 - 2019 do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

  • Biurze Rady Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. nr 115 w godzinach pracy Urzędu;
  • na stronie internetowej Gminy Raszyn:  www.bip.raszyn.pl

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
  • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
  • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2017 r. w Biurze Rady Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. nr 115 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela pracownik Biura Rady Gminy Raszyn pod numerem telefonu: 22/ 701 78 80.

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

Załączniki

lista-osob-zglaszajacych-kandydata (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja-zdjecia (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie-lekarskie (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-kandydata-wladza-rodzicielska (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-kandydata-przestepstwo (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta-zgloszenia-kandydata (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-10-11 15:26:33
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-10-11 15:32:18
Ostatnia zmiana:2017-10-11 15:42:01
Ilość wyświetleń:2314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij