czerwiec 2010 r.

Lp. obiekt adres rejestr, ewidencja karta
1 Austeria Raszyn, ul. Godebskiego 1 w rejestrze zabytków 01_austeria-ratusz.pdf
2 Wozownia Raszyn, ul. Godebskiego 1 układ urbanistyczny 02_wozownia.pdf
3 Przedszkole – dawna szkoła Raszyn, ul. Godebskiego 1 układ urbanistyczny 03_przedszkole.pdf
4 Kramy Raszyn, ul. Godebskiego 1 układ urbanistyczny 04_kramy.pdf
5 Stajnia Raszyn, ul. Godebskiego 1 układ urbanistyczny 05_stajnia.pdf
6 Budynek dawnej karczmy Raszyn, ul. Godebskiego 1 układ urbanistyczny 06_d_karczma.pdf
7 Dzwonnica przy kościele pod wezwaniem św. Szczepana i św. Anny Raszyn, Al. Krakowska 6 w rejestrze zabytków 07_dzwonnica.pdf
8 Kościół pod wezwaniem św. Szczepana i św. Anny Raszyn, Al. Krakowska 6 w rejestrze zabytków 08_kościół.pdf
9 Plebania przy kościele pod wezwaniem św. Szczepana i św. Anny Raszyn, Al. Krakowska 6 w rejestrze zabytków 09_plebania.pdf
10 Pałac w Falentach Falenty, Al. Hrabska 3 w rejestrze zabytków 10_pałac_w_falentach.pdf
11 Oficyna duża z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 3 planowany do ewidencji zabytków 11_oficyna__duża_w__falentach.pdf
12 Oficyna z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 3 w rejestrze zabytków 12_oficyna_w__falentach.pdf
13 Brama neogotycka z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 3 w rejestrze zabytków 13_brama_neogotycka__w__falentach.pdf
14 Oranżeria z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 3 w rejestrze zabytków 14_oranżeria_w__falentach.pdf
15 Brama z kordegardą z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 3 w ewidencji WKZ 15_brama_z_kordegardą_w__falentach.pdf
16 Budynek mieszkalny z zespołu pałacowo-parkowego Falenty, Al. Hrabska 7 planowany do ewidencji zabytków 16_bud_mieszk_w__falentach.pdf
17 Cmentarz rzymskokatolicki Falenty w rejestrze zabytków 17_cmentarz_w_puchałach.pdf
18 Budynek mieszkalny Raszyn, Al. Krakowska 20 planowany do ewidencji zabytków 18_dom_al_krakowska_20.pdf
19 Budynek mieszkalny Raszyn, Al. Krakowska 24 planowany do ewidencji zabytków 19_dom_al_krakowska_24.pdf