Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostępność cyfrowa
Urząd Gminy Raszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Raszyn (https://raszyn.pl) i BIP Gminy Raszyn (http://bip.raszyn.pl ).

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia: 
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Referatem Informatyki pod adresem email informatyka@raszyn.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
    Budynek Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2A

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Szkolnej.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest platforma dla niepełnosprawnych, ale tylko na parter.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Przed  budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku UG nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Na stronie UG filmik dotyczący funkcjonowania Urzędu w polskim języku migowym.
 • Na stronie UG znajdują się informacje z treścią zapisaną tekstem łatwym do czytania.
 • Na parterze UG znajduje się tablica informacyjna z wyświetlanymi informacjami m.in. dotyczącymi pracy UG.
 • Został wyznaczony numer telefonu 513 153 094 dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS.
   
  We wszystkich sprawach związanych z dostępnością prosimy o kontakt z Zespołem ds. dostępności pod adresem email: dostepnosc.zespol@raszyn.pl.


Więcej informacji na temat dostępności:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij