Załącznik do Uchwały nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016 roku

 UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY GMINY RASZYN z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie: zmiany statutu Gminy Raszyn