Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja z dnia 2.10.2017 r., znak: OŚGK.6220.21.2017.JK(18) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 60/1 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn

Raszyn, dnia 2.10.2017 r.

 

OŚGK.6220.21.2017.JK(18)

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 28.09.2017 r. wydał decyzję nr 138/2017 znak: OŚGK.6220.21.2017.JK(15) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 60/1 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarze.

Załączniki

Informacja 2.10.2017 r. OŚGK.6220.21.2017.JK (52kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2017-10-03 11:20:52
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2017-10-03 11:21:13
Ostatnia zmiana:2017-10-03 11:21:28
Ilość wyświetleń:1548