Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie z dnia 21.12.2018 r., znak: OŚGK.272.10.2018.JK(19) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 21.12.2018 r.

 

OŚGK.272.10.2018.JK(19)

 

 

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.

 

Dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn lub drogą poczty elektronicznej na adres: mafes@mafes.com.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Należy powołać się na znak sprawy: OŚGK.272.10.2018.JK.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń.

 

Załączniki

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn (1MB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Niemiro
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Niemiro
Data wprowadzenia:2018-12-31 13:54:50
Opublikował:Paweł Niemiro
Data publikacji:2018-12-31 13:56:14
Ostatnia zmiana:2018-12-31 13:56:29
Ilość wyświetleń:1067