Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku

Uchwała Nr XIII/111/2019

Rady Gminy Raszyn

z  dnia  23 lipca 2019 r.

 

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r.  w sprawie określenia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku NR 1 do Uchwały nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku, § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „odławianie bezdomnych zwierząt – 17 500,00 brutto”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Uchwała - zwierzęta (41.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-09-10 14:33:42
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-09-10 14:34:35
Ostatnia zmiana:2019-09-10 14:34:40
Ilość wyświetleń:209