Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY GMINY RASZYN z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie przejęcia przez Gminę Raszyn zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Raszyn

                                                                                                            

UCHWAŁA NR XIII/112/2019

RADY GMINY RASZYN

z dnia 23 lipca 2019r.

 

w sprawie  przejęcia przez Gminę Raszyn zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych              w granicach administracyjnych Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), art.3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm. ), art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r., poz. 2016 ze zm. ) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Raszyn od Powiatu Pruszkowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Raszyn.

§ 2

1. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a Wójtem Gminy Raszyn.

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uchwała- przejęcie przystanków (28.5kB)    
Raszyn WYKAZ PRZYSTANKÓW- do porozumienia-1 (15.8kB)    
RASZYN_porozumienie_przystanki-2019r (52kB)    
UZASADNIENIE Uchwały Przekazanie przystanków (30.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-09-10 16:13:59
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-09-10 16:15:06
Ostatnia zmiana:2019-09-10 16:15:22
Ilość wyświetleń:212