Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 173/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020 - 2030 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2020

Zarządzenie Nr 173/2019

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn  na lata 2020 – 2030 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)  art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

zarządzam, co następuje:

 

§1

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn  na lata 2020 – 2030 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie elektronicznej – celem zaopiniowania,
  2. Radzie Gminy Raszyn.

 

§2

Projekt uchwały budżetowej na 2020 r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  2. Radzie Gminy Raszyn.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Zarządzenie 2020 (25.5kB)    
uchwała wpf 2020 (zał.1 do Zarz.173.2019) (31.5kB)    
Uzasadnienie do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (49kB)    
Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030 (2.8MB)    
Załącznik Nr2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030 (147.2kB)    
Proj. Uchwały Budż (Zał Nr 2 do Zarządzenia) (51kB)    
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2020 (75kB)    
Tabela Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 (387.3kB)    
Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 (340.1kB)    
Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 (222.7kB)    
Załączniki 2020 projekt (328kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-11-18 17:01:48
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-11-18 17:02:58
Ostatnia zmiana:2019-11-18 17:14:08
Ilość wyświetleń:429