Zamknij okno Drukuj dokument

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania "Projektowanie i budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Raszyn oraz 330 m na terenie m. st. Warszawy."

 

 

Raszyn dn. 27.05.2020 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 Euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

 

Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania „Projektowanie i budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Raszyn oraz 330 m na terenie m. st. Warszawy.”

 

Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     31.472,15 PLN  tj.  7.371,74 EURO**

wysokość podatku VAT 23%

2.                   Rodzaj przeprowadzonej procedury

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego http://bip.raszyn.pl/?a=16692  w dniu 21.05.2020 r., z terminem składania ofert na dzień 27.05.2020 r. godz. 10.30

3.   Porównanie ofert: (oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oferty - złożone na publiczne ogłoszenie o zamówieniu)

W odpowiedzi na powyższe zapytanie do Urzędu Gminy Raszyn wpłynęła piętnaście ofert, na realizacje zadania. Poniżej zamawiający przedstawia zestawienie cenowe:

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Miesięczna cena brutto

Liczba punktów

1.

Progres Zbigniew Witczak

ul. Nowomiejska 19,

96-100 Sierniewice

4.784,70

50,90

2.

SBP-BUD Sylwia Bisek

ul. Powstańców 4a m. 58

05-091 Ząbki

2.435,40

100,00

3

 

ZBIGANT Zbigniew Antol

ul. Ostródzka 273b/1

03-289 Warszawa

4.920,00

49,50

 

4.    Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Nazwa Wykonawcy/adres: SBP-BUD Sylwia Bisek ul. Powstańców 4a m. 58, 05-091 Ząbki,

 

Cena brutto dla projektu:  2.435,40 zł

Termin realizacji – 31.07.2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie przeprowadzanej procedury zapytanie ofertowe zostało w dniu 21.05.2020 r. zamieszczone na stronie Zamawiającego, z terminem składania ofert na dzień 276.05.2020 r.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Podczas oceny ofert przyjęto kryterium 100% cena.

Oferta nr 1 złożona przez firmę SBP-BUD Sylwia Bisek uzyskała największa liczbę punktów i tym samym został wyłoniona jak Wykonawca świadczący usługi na rzecz Zamawiającego. Jednocześnie Oferent zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym  przez Zamawiającego.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2020-05-28 11:33:38
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2020-05-28 11:37:45
Ostatnia zmiana:2020-05-28 11:41:51
Ilość wyświetleń:143