Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.30.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

PODINSPEKTOR w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Oferty, które wpłynęły nie spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wójt Gminy Raszyn
Raszyn, 16.09.2021 r.