W dniu 09.05.2022r. została podpisana umowa Nr OŚGK-32/2022 

 Wykonawca- spółka "Kancelaria-Środowiska sp. z o. o. z siedzibą ul. Groszkowskiego 5 lok. 52, 03-475 Warszawa.

Przedmiot umowy - " sporządzenie opinii przez biegłego w dziedzinie hydrogeologii posiadającego wiadomości specjalne w ramach prowadzonego na podstawie 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233) postępowania administracyjnego dotyczącego:

a)      ustalenia czy na działce nr ew. 2/2, 201/1, 201/2, 201/4 obręb Falenty Nowe, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 1 obręb Falenty Nowe, gm. Raszyn;

b)      ustalenia czy na działce nr ew. 57/10, 57/11, 57/12 obręb Laszczki, gm. Raszyn  nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 58 obręb Laszczki, gm. Raszyn;

c)      ustalenia czy na działce nr ew. 195/8 obręb Janki, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 195/9, 197/5 obręb Janki, gm. Raszyn"

Okres umowy - do 03.06.2022r.

 

Kwota brutto - 18 044,10 zł.