Zarządzenie Nr 150/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 26 lipca 2022 roku

zmieniające Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

§ 1.

Zaktualizowany plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zaktualizowane plany finansowe wydatków wyodrębnionych rachunków Pomocy obywatelom Ukrainy zleconych ustawą z dnia 12 marca 2022r. w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy, realizowanych przez gminne jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.