Raszyn, dnia  22.05.2013 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

z dnia 20 maja 2013 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona prze Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2013

 

Organizacje składające oferty

I

Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

2.1

 

 

Działania na rzecz organizacji letnich obozów sportowo - profilaktycznych.

 

 

 

 

40 000 zł.

 

 

 

 

 

 

Klub Sportowy Raszyn

 

 

2.2

 

Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas obozu letniego

organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z terenu Gminy Raszyn

 

 

 

 

4 000 zł

 

 

 

Chorągiew Stołeczna ZHP

II

Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2.3

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla

6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.

 

 

 

7 200 zł.

„Dobra Wola” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie.