Informacja z dnia 24.05.2013 r., znak: OŚGK.6220.12.2013.JK o wydaniu decyzji nr 72/2013 z dnia 24 maja 2013 r., którą została zmieniona decyzja nr 86/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 maja 2012 r., znak: OŚGK.6220.55.2011.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wypędy i Puchały na terenie gminy Raszyn