Obwieszczenie z dnia 17.09.2013 r., znak: OŚGK.6220.26.2013.JK o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn.