Obwieszczenie z dnia 12.12.2013 r., znak: OŚGK.6220.27.2013.JK o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w miejscowości Falenty Nowe i Falenty Duże, gm. Raszyn.