Informacja z dnia 7.01.2014 r., znak: OŚGK.6220.22.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 4/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego w ciągu ulicy Jaworowskiej we wsiach Falenty Nowe i Jaworowa w gminie Raszyn na działkach nr ew. 765/8 w m. Jaworowa oraz nr ew. 181/11 w m. Falenty Nowe.