Obwieszczenie z dnia 28.01.2014 r., znak: OŚGK.6220.48.2013.JK o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Centrum Handlowego "Janki" położonego w Jankach k. Warszawy, (gmina Raszyn, powiat pruszkowski).