OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.)

Wójt Gminy Raszyn informuje,

że zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 16 z dnia 28 stycznia 2014 roku podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 29 stycznia 2014 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu w którym przeznaczył do: sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomość lokalową przy Al. Krakowskiej 109 m 1, przy Al. Krakowskiej 109 B m 4. i 6, oraz Al. Krakowskiej 109 C m 4. wraz z przynależnym udziałem w gruncie przeznaczonym do oddania w użytkowanie wieczyste (dawna działka 219 obecnie nr ew. 219/3; 219/4; 219/5; 219/6 obręb Raszyn01).