Zarządzenie Nr  161.2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia  06 października  2015r.

w sprawie  powołania  obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Raszyn do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.)   zarządzam,  co następuje:

§ 1

Powołuję na terenie Gminy Raszyn 13 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1    -  Słomin, ul. Wierzbowa 5, Szkoła Podstawowa w Sękocinie

 1. Ewa Danuta Mucha - Rybie, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

2.      Monika Katarzyna Nockiewicz    - Puchały, zgłoszona przez  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Kacper Taczanowski – Raszyn, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

4.      Kamil Dariusz Makowski –  Sękocin Nowy,  zgłoszony przez KWW Kukiz’15

5.      Damian Zwoliński – Sękowin Nowy, zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Barbara Turek – Raszyn, wyborca

7.      Alicja Gadowska,  Raszyn - wskazana  przez Wójta

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2    -  Falenty, Al. Hrabska 2, Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach

 1. Krzysztof Nasiłowski – Rybie, zgłoszony przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Teresa Nowak – Janki, zgłoszona przez  KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. Aleksandra Maria Bednarczyk   - Raszyn,  zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Andrzej Taczanowski – Raszyn, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

5.      Marzanna Beata Borkowska  - Raszyn, zgłoszona przez KWW Kukiz’15

6.      Krystyna Tolaronek - Woszczyna – Falenty,   wyborca

7.      Arkadiusz Ciechomski – Falenty Nowe, wyborca

8.      Wiktor Gacparski – Falenty Nowe, wyborca

9.      Agnieszka Ciechomska – Falenty Nowe, wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3    -  Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, Szkoła 

 1. Bożena Kącka – Falenty Duże, zgłoszona przez KW Prawo  i Sprawiedliwość
 2. Jakub Kraśkiewicz   - Dawidy, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Maria Brzezińska    Podolszyn Nowy, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 4.  Aldona Magdalena Orzechowska – Raszyn, zgłoszona przez KWW Kukiz’15

5.      Małgorzata Tkacz – Dawidy Bankowe,wyborca

6.      Aleksandra Popis – Dawidy Bankowe, wyborca

7.      Zbigniew Tokarz -  Dawidy Bankowe, wskazany przez Wójta

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4    -  Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach

 1. Anna Maria Chojnowska – Dawidy Bankowe, zgłoszona przez KW Prawo

  i Sprawiedliwość

 1. Mateusz Konrad Pawłowski - Dawidy Bankowe, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 2.  Grażyna Roguska – Nowe Grocholice, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 3. Jadwiga Majdecka – Jaworowa, zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 4. Włodzimierz Tkacz – Dawidy Bankowe, wyborca     
 5. Weronika Ostrowska – Rybie, wyborca

7.      Mirosław Chmielewski – Raszyn, wskazany przez Wójta

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5    -  Raszyn, Al. Krakowska 29, Centrum Kultury Raszyn

 1. Michał Mielniczuk-  Rybie, zgłoszony przez  KW Prawo

     i Sprawiedliwość 

 1. Elwira Koseoglu   - Puchały, zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Monika Katarzyna Grotek - Koseoglu – Raszyn, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 3. Teresa Anna Kieszkowska – Raszyn, zgłoszona przez  KWW Kukiz’15
 4. Ewa Pawlak  - Raszyn,  wyborca   
 5. Krzysztof Będkowski – Raszyn, wyborca

7.      Dominik Chmielewski, Raszyn – wskazany przez Wójta

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6    -  Raszyn, Al. Krakowska 29, Centrum Kultury Raszyn

 1. Anna Małgorzata Wiśniewska – Raszyn, zgłoszona przez KW  Prawo                      

       i Sprawiedliwość 

 1. Agnieszka Żurawicz – Puchały, zgłoszona przez KW  Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Żaneta Anna Trzaszczka  - Raszyn, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 3. Henryka Koper – Raszyn, zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 4. Sylwester Pawlak – Raszyn, wyborca
 5. Jarosław Filipczak – Raszyn, wyborca 
 6. Anna Małgorzata Adamczyk -  Rybie, wyborca
 7. Robert Krzysztof Adamczyk – Rybie, wyborca

9.      Katarzyna Klimaszewska  – Raszyn, wskazana przez Wójta

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7    -  Raszyn, ul. Pruszkowska

 1. Ilona Wudarczyk – Rybie, zgłoszona przez  KW Prawo  i Sprawiedliwość
 2. Marcin Piotr Kuczora  - Nowe Grocholice, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Małgorzata Koper – Raszyn, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
 4.  Joanna Makuła – Raszyn, zgłoszona przez   KWW Kukiz’15

5.      Iwona Maciak – Raszyn, wyborca

6.      Agnieszka Rembiszewska – Raszyn, wyborca

7.      Urszula Dąbek – wskazana przez Wójta

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8    -  Raszyn ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

 1. Maria Ewa Garbarczyk – Rybie, zgłoszona przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Jadwiga Wiśniewska – Raszyn, zgłoszona przez KW Prawo  i Sprawiedliwość
 3. Julia Aleksandra Betko -  Raszyn, zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4.  Izabela Julia Ciechomska – Raszyn, zgłoszona przez  KW Platforma Obywatelska RP
 5. Teresa Ewa Liżewska – Raszyn, zgłoszona przez  KWW Kukiz’15

6.      Barbara Zaraś – Rybie, wyborca    

7.      Katarzyna Gardynik, Mszczonów – wskazana przez Wójta

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9    -   Raszyn, ul. Szkolna 2, Szkoła Podstawowa w Raszynie

 1.  Agnieszka Maria Dmowska - Rybie, zgłoszona przez KW Prawo  i Sprawiedliwość
 2. Szymon Marek Betko   - Raszyn, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Maria Waleria Betko – Raszyn, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
 4. Katarzyna Magdalena Pleskot– Raszyn, zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 5.  Marzenna Bryła – Raszyn, wyborca
 6.  Marta Bryła – Raszyn, wyborca
 7. Katarzyna Rowińska -  Nowe Grocholice,  wskazana przez Wójta

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10    -  Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa

 1. Jan Ryszard Sieruta – Rybie, zgłoszony przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Elżbieta Stanisława Szeląg – Rybie, zgłoszona przez KW Prawo  i Sprawiedliwość
 3. Artur Tolak   - Rybie, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Grzegorz Janiszewski – Rybie, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
 5.  Anna Dzierzęcka – Rybie,  zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 6. Anna Usnarska – Rybie, wyborca

7.      Marzena Płaszczyńska – Rybie, wskazana przez Wójta

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11    -  Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa

 1. Sylwia Usnarska – Rybie, zgłoszona przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Elżbieta Bożena Marcinkowska – Rybie, zgłoszony przez KW  Prawo   i Sprawiedliwość
 3. Monika Sawicka   - Rybie, zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Edyta Iwona Księżak – Rybie, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 5. Anna Maria Wysocka – Rybie,  zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 6. Henryk Górski – Rybie, wyborca

7.      Anna Wierzbicka – Abramska, Przasnysz- wskazana przez Wójta

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12    -  Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa

 1. Karolina Kinga Usnarska  – Rybie, zgłoszona przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Krystyna Teresa Górska – Rybie,  zgłoszona przez  KW Prawo  i Sprawiedliwość
 3. Celina Grażyna Szarek  - Rybie, zgłoszona przez  KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Joanna Małgorzata Trzaszczka – Raszyn, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
 5. Joanna Weronika  Wysocka – Rybie, zgłoszona przez KWW Kukiz’15
 6. Czesław Rędziak – Rybie, wyborca
 7. Anna Krysik, Warszawa – wskazana przez Wójta

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13    -  Jaworowa, ul. Warszawska 95, Dom Rolnika

 1. Jakub Adam Nasiłowski – Rybie, zgłoszony przez KWW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 2. Monika Pawlik - Dobrowolska - Falenty,  zgłoszona przez  KW Prawo  i Sprawiedliwość
 3. Igor Mateusz Grotek - Raszyn, zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Monika Anna Koper – Raszyn, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
 5. Łukasz Majdecki – Jaworowa, zgłoszony przez KWW Kukiz’15
 6. Barbara Dobkowska- Jaworowa, wyborca
 7. Joanna Kowalewska, Raszyn – wskazana przez Wójta

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.