Zarządzenie Nr 199/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia

 

§1

Powołuje się p. Annę Wudarczyk oraz p. Beatę Adamiak do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn z podziałem na zadania””

 

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo p. Anny Wudarczyk oraz p. Beaty Adamiak w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.