Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022

Zgodnie z §14 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn oraz  na podstawie Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 marca 2016 r.  odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022.

Konsultacje zostały poprzedzone akcją informacyjną prowadzoną w dniach od 07.03.2016 r. do 15.03.2016 r.

Konsultacje prowadzone były w dniach od dnia 16.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r.

W trakcie prowadzenia konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnej uwagi oraz żadnego wniosku do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022.

Informacja o wynikach konsultacji została przedstawiona podczas sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 14 kwietnia 2016 r.