obrazek

 

Zaproszenie na Spotkanie

Rewitalizacyjne

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2020 wkroczyły w fazę konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Działania rewitalizacyjne obejmą te obszary Gminy Raszyn, w których zidentyfikowano najwięcej problemów, a co za tym idzie, występuje najwięcej potrzeb rewitalizacyjnych. Ważne aby dokument powstał przy mocnym wsparciu i zaangażowaniu lokalnej społeczności.  Gorąco zapraszamy do udziału w pracach dotyczących wnoszenia uwag, dzielenia się opiniami oraz aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Dlatego już dziś zapraszamy serdecznie na spotkanie rewitalizacyjne, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godzinie 17, w Centrum Kultury Raszyn.

Spotkanie organizowane jest w ramach rozpoczętego cyklu rozmów i konsultacji ze wszystkimi interesariuszami procesów rewitalizacyjnych w gminie Raszyn. Efektem tych debat będzie opracowanie dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji pn."Program Rewitalizacji obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie-Integracja Społeczna i Terytorialna".

Celem spotkania jest m.in. przedstawienie kluczowych wniosków płynących z pogłębionej diagnozy gminy, prezentacja wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podczas spotkania, prowadzonego przez ekspertów rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i dlaczego przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji, oraz jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na ostateczne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją.

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców,samorządowców, członków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą współtworzyć Program Rewitalizacji dla naszej gminy.

 

 

Wójt Gminy Raszyn