obrazek

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do końca konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn zostało 5 dni. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w nieprzekraczalnym terminie do 16 września.

W ostatnich dniach prowadzone były dodatkowe spotkania informacyjno-edukacyjne, które odbyły się lub są planowane z jednostkami podczas:

- comiesięcznego Zebrania Klubu Seniora Raszyn działającego przy CKR w Raszynie (6 września)

- uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisania aktu erekcyjnego budowanego przedszkola publicznego w Raszynie (7 września) - rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych

- zebrań sołeckich - Raszyn I (6 września), Dawidy Bankowe (8 września), Łady (11 września)

- zebrania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klubu Arka (8 września)

- próby zespołu seniorów Barwy Jesieni działającego przy CKR w Raszynie (8 września)

- spotkania ze Stowarzyszeniem Projekt Raszyn (9 września)

Wszystkie niezbędne informacje: projekt Diagnozy, formularz zgłoszenia uwag, mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz obwieszczenie Wójta gminy Raszyn znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.raszyn.pl/?c= 530).Ponadto przypominamy, ż zbieranie uwag i wniosków można dokonać drogą:

- korespondencyjną na adres urzędu lub na biuro podawcze, elektroniczną(na portalu cyforwademokracja.pl),

- mailową(na adres mailowy r.loba@respublic.pl)

- bezpośrednio do protokołu w "Centrum Kultury Raszyn" (al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.