obrazek

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych formularzy papierowych i elektronicznych, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, prowadzonych w ramach opracowania dokumentu pn. Program Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna (zgodnie z art. 6, ust. 3 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.,Dz.U. 2015 poz. 1777) odniesienie się do wszystkich uwag nastąpi po ich rozpatrzeniu (obowiązek wynikający z art. 6, ust. 7 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r., Dz.U.2015 poz. 1777)