obrazek

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) przedstawiamy dokumenty uwzględniające zmiany wprowadzone po konsultacjach społecznych.

Do pobrania: Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie Raszyn