obrazek

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RASZYN
z dn. 04.11.2016 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn Uchwały nr XXVIII /262/16 z dn. 04.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn to dokument operacyjny, który stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na terenie gminy Raszyn, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Dokument zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 października 2016 r., który obejmuje części osiedli Raszyn I i Raszyn II oraz sołectw Nowe Grocholice i Falenty.

Wójt Gminy Raszyn