obrazek

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna (GPR)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

Do 22 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR, w trakcie których interesariusze rewitalizacji za pomocą papierowego oraz elektronicznego formularza uwag mogą zgłaszać propozycje zmian do zapisów dokumentu. W związku z tym zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się

17 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury Raszyn (Al. Krakowska 29A, Raszyn) o godz. 17:00

Tematem spotkania będzie omówienie głównych założeń projektu dokumentu oraz dyskusja i zgłaszanie uwag do dokumentu przez uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu lokalnego, radni gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, przedstawiciele organizacji kulturalnych, lokalni aktywiści oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji w Gminie Raszyn.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne jest jedną z form włączania interesariuszy w proces konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 23 grudnia 2016 r. wypełnione czytelnie formularze uwag można dostarczyć: 

a)       drogą elektroniczną na adres e-mail: m.maslowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”

c)       bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

Zbieranie uwag ustnych i wniosków do protokołu odbywa się w „Centrum Kultury Raszyn” (Raszyn, Al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

Formularze uwag oraz projekt dokumentu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn (www.raszyn.pl), na dedykowanej stronie na temat rewitalizacji w Gminie Raszyn www.rewitalizacja.raszyn.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych www.cyfrowademokracja.pl