PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W URZĘDZIE GMINY RASZYN W 2017 ROKU

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Robota budowlana/ usługa/ dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł brutto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

[kwartał]

1

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wichrowej
w miejscowości Janki – Gmina Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

444 304 zł

I kwartał 2017

2

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

420 000 zł

I kwartał 2017 r.

3

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów zabaw i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

330 000 zł

I kwartał 2017 r.

4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki, ul. Poniatowskiego i ul. Godebskiego

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

6 100 000 zł

I kwartał 2017

5

Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 159 788 zł

I kwartał 2017 e

6

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej we wsi Falenty Nowe

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

272 510 zł

I kwartał 2017 r.

7

Projekt i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

6 696 021 zł

I kwartał 2017 r.

8

Rozbudowa ul. Partyzantów we wsi Nowe Grocholice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

152 548 zł

I kwartał 2017 r.

9

Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg na terenie Gminy Raszyn

usługa

Przetarg nieograniczony

180 000 zł

I kwartał 2017 r.

10

Wyposażenie przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie

Dostawa

Przetarg nieograniczony

742 800 zł

I kwartał 2017 r.

11

Zakup energii elektrycznej

(na lata 07-2017 – 12-2019)

Dostawa

Przetarg nieograniczony

3 500 000 zł

I kwartał 2017 r.

12

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn

usługa

Przetarg nieograniczony

687 631 zł

I kwartał 2017 r.

13

Przebudowa ul. Wypoczynkowej we wsi Rybie, gm. Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

452 054 zł

II kwartał 2017 r.

14

Przebudowa ul. Opackiego we wsi Falenty w zakresie budowy chodnika

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

228 528 zł

II kwartał 2017

15

Ochrona mienia Urzędu Gminy Raszyn

usługa

Przetarg nieograniczony

130 000 zł

II kwartał 2017

16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 774 069 zł

II kwartał 2017 r.

17

Remont instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Raszynie – I etap

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

253 000 zł

II kwartał 2017 r.

18

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

9 086 722 zł

II kwartał 2017 r.

19

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza VI

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

519 185 zł

II kwartał 2017 r.

20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych

usługa

Przetarg nieograniczony

160 000 zł 

III kwartał 2017 r.

21

Dostawa i wdrożenie systemu GIS

usługa

Przetarg nieograniczony

2 152 500 zł

III kwartał 2017 r

22

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Raszyn

usługa

Przetarg nieograniczony

140 000 zł

III kwartał 2017 r.

23

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2017 – 2018

usługa

Przetarg nieograniczony

600 000 zł

III kwartał 2017

24

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ładach – I etap

dostawa

Przetarg nieograniczony

1 625 677 zł

IV kwartał 2017