obrazek

Wójt Gminy Raszyn zaprasza na Konferencję podsumowującą projekt

"Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna"

Termin: 23 luty 2017 roku
w godzinach 14-18

Miejsce: Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn

 

obrazek