obrazek

W czwartek 23 lutego 2017 r. w Centrum Kultury Raszyn odbyła się konferencja podsumowująca etap opracowania dokumentu GPR. W spotkaniu udział wzięło około 40 uczestników, w tym Wójt Gminy Raszyn - Andrzej Zaręba, zastępca wójta Gminy - Michał Kucharski oraz Pełnomocnik ds. rewitalizacji - Krystyna Smolicha, którzy w trakcie paneli odpowiadali na pytania uczestników. Konferencję prowadzili konsultanci ResPublic, którzy na zlecenie Urzędu Gminy Raszyn opracowali Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn.

Celem konferencji było przedstawienie głównych celów i założeń dokumentu GPR, prezentacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podsumowanie udziału mieszkańców i ich zaangażowania w proces opracowania dokumentu.

Po uchwaleniu dokumentu przez Radę Gminy Raszyn zostanie on skierowany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w celu wpisania do Wykazu Programów Rewitalizacji.